Rok 2014

Späť na článok

fotka

1 / 60
Nesluša, 05.01.2014, Novoročný koncert.

fotka

2 / 60
Nesluša, 05.01.2014, Novoročný koncert.

fotka

3 / 60
Nesluša, 16.02.2014, Schôdza ZŤP.

fotka

4 / 60
Nesluša, 16.02.2014, Schôdza ZŤP.

fotka

5 / 60
Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.

fotka

6 / 60
Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek, žiaci 1. ročníka základnej školy.

fotka

7 / 60
Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.

fotka

8 / 60
Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek, žiaci 5. ročníka základnej školy.

fotka

9 / 60
Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.

fotka

10 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014, Výstava Jarná krása.

fotka

11 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014, Výstava Jarná krása.

fotka

12 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

13 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014, prípravy na koncert.

fotka

14 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

15 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

16 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

17 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

18 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014, Proměny.

fotka

19 / 60
Žilina - Budatín, 17.05.2014.

fotka

20 / 60
Strečno, 01.06.2014, Deň detí.

fotka

21 / 60
Strečno, 01.06.2014, Deň detí.

fotka

22 / 60
Strečno, 01.06.2014.

fotka

23 / 60
Strečno, 01.06.2014, módna prehliadka medzi našimi vystúpeniami.

fotka

24 / 60
Strečno, 01.06.2014.

fotka

25 / 60
Strečno, 01.06.2014.

fotka

26 / 60
Strečno, 01.06.2014.

fotka

27 / 60
Strečno, 01.06.2014, cesta na hrad.

fotka

28 / 60
Strečno, 01.06.2014, hry na hrade.

fotka

29 / 60
Strečno, 01.06.2014, hry na hrade.

fotka

30 / 60
Strečno, 01.06.2014, na hrade.

fotka

31 / 60
Strečno, 01.06.2014, stredoveká dedina Paseky.

fotka

32 / 60
Nesluša, 17.08.2014, Deň obce, Tamburašský súbor Brač, foto OcÚ Nesluša.

fotka

33 / 60
Nesluša, 17.08.2014, Deň obce, foto OcÚ Nesluša.

fotka

34 / 60
Zborov nad Bystricou, 15.09.2014

fotka

35 / 60
Zborov nad Bystricou, 15.09.2014

fotka

36 / 60
Zborov nad Bystricou, 15.09.2014

fotka

37 / 60
Zborov nad Bystricou, 15.09.2014

fotka

38 / 60
Zborov nad Bystricou, 15.09.2014

fotka

39 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.

fotka

40 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, príhovor starostu.

fotka

41 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, deti základnej školy.

fotka

42 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, spevokol Svetielko.

fotka

43 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.

fotka

44 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, deti základnej školy.

fotka

45 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.

fotka

46 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, výstava.

fotka

47 / 60
Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, výstava.

fotka

48 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

49 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

50 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

51 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

52 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

53 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

54 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody.

fotka

55 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody, pani starostka Rudiny.

fotka

56 / 60
Rudina, 12.10.2014, Hody, po koncerte.

fotka

57 / 60
Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.

fotka

58 / 60
Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ, príhovor pani riaditeľky.

fotka

59 / 60
Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.

fotka

60 / 60
Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.

2023  lobobopeterpziarinka.tym.sk