Rok 2014

05.01.2014 Nesluša, novoročný koncert v kostole

Po prestávke v roku 2013 sme sa vrátili k tradícii novoročných koncertov v neslušskom kostole. Koncert sa uskutočnil v nedeľu 5. januára 15:00. Po koncerte pripravili rodičia detí občerstvenie v kultúrnom dome.

11.05.2014 Nesluša, Deň matiek

Deň matiek sme oslávili druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome o 16:00. Okrem nášho súboru sa spevom a básňami predstavili aj žiaci základnej školy.

17.05.2014 Žilina – Budatín, výstava Jarná krása

Od piatku 16.05. do nedele 18.05. sa v areáli Budatínskeho zámku v Žiline uskutočnila výstava rastlín a včelárskych produktov Jarná krása. Na začiatku sprievodného programu sme vystúpili na hlavnom pódiu.

01.06.2014 Strečno, Deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripravilo Považské múzeum v Žiline program pre deti na hrade Strečno. Vstúpili sme na pódiu pod hradom, pri stredovekej dedine Paseka. Náš koncert bol rozdelený na dve časti, pred prvou časťou a počas prestávky sa prezentovali študentky strednej školy módnou prehliadkou svojich výtvorov. Po koncerte sme absolvovali prehliadku hradu Strečno spojenú s atrakciami a hrami pre deti.

17.08.2014 Nesluša, Deň obce

V augustovú nedeľu sa na ihrisku v Nesluši konalo podujatie Deň obce s kultúrnym programom. Naše vystúpenie bolo plánované o 19:00.
Na Deň obce sa nám podarilo pozvať Tamburašský orchester Brač z českej Studénky neďaleko Ostravy. Orchester Brač je súbor podobný nášmu, väčšinou dospelí členovia súboru hrajú na nástroje tambury, tieto nástroje pochádzajú z Balkánu a podobajú sa na mandolíny. :) Členovia orchestru Brač našli informácie o nás na Internete okolo roku 2007. V januári 2008 bola Žiarinka na vystúpení v Studénke. Teraz po šiestich rokoch sa nám podarilo pozvať tamburašov k nám. Členovia Žiarinky za za ten čas mierne pozmenili, a tak si aj mladší Žiarinkári mohli porovnať mandolíny a tambury. Snáď sa s tamburašmi ešte niekedy stretneme.

Program podujatia:
Spevácke talenty Základnej a Materskej školy 14:00
Kysucké heligónky 14:30
Ľudová hudba Capkovci 15:00
Nová Kysučanka – dychová muzika 16:00
Folklórny súbor Jedľovina 17:00
Tamburašský orchester zo Studénky 18:00
Detský mandolínový súbor Žiarinka 19:00
Tanečná zábava - Viva Band 20:00

14.09.2014 Zborov nad Bystricou, Zborovské hodové slávnosti

V septembrovú nedeľu sme vystúpili na hodoch v Zborove.
Bol tu pripravený kultúrny program, kde sme vystúpili až dvakrát. Na začiatku podujatia po miestnom folklórnom súbore a ako posledná časť programu.

10.10.2014 Nesluša, Mesiac úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca október, mesiaca úcty k starším, sa tradične konala kultúrna oslava v kultúrnom dome v Nesluši v piatok od 17:00 po svätej omši. Pre starších Neslušanov bolo pripravené občerstvenie a kultúrny program. V úvode sa prihovoril pán starosta, Marian Chovaňák. Ďalej vystúpila Žiarinka, žiaci základnej školy a Detský spevokol Svetielko z CVČ Nesluša pod vedením pani Anny Žákovej.
V prístavbe kultúrneho domu bola výstava vypestovaného ovocia a zelenine a rôzne umelecké výrobky detí aj ostatných Neslušanov.

12.10.2014 Rudina, Hody

Cez víkend 11. a 12. októbra sa uskutočnili hody v susednej obci Rudina. Krátky kultúrny program bol pripravený v centre obce. O 14:00 vystúpil folklórny súbor Jedľovina a 15:30 Žiarinka. Po vystúpení sme sa občerstvili gulášom v kaviarni Centrál vo vynovenom centre obce Rudina.

16.12.2014 Nesluša, Vianočný koncert pre základnú školu

V utorok 16. decembra sme si pripravili vystúpenie s vianočnými piesňami pre deti zo Základnej školy v Nesluši. Koncert začal o 10:00 v kultúrnom dome.

Fotografie

Všetky fotografie veľké | Prehliadať fotografie

Nesluša, 05.01.2014, Novoročný koncert.Nesluša, 05.01.2014, Novoročný koncert.Nesluša, 16.02.2014, Schôdza ZŤP.Nesluša, 16.02.2014, Schôdza ZŤP.Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek, žiaci 1. ročníka základnej školy.Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek, žiaci 5. ročníka základnej školy.Nesluša, 11.05.2014, Deň matiek.Žilina - Budatín, 17.05.2014, Výstava Jarná krása.Žilina - Budatín, 17.05.2014, Výstava Jarná krása.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Žilina - Budatín, 17.05.2014, prípravy na koncert.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Žilina - Budatín, 17.05.2014, Proměny.Žilina - Budatín, 17.05.2014.Strečno, 01.06.2014, Deň detí.Strečno, 01.06.2014, Deň detí.Strečno, 01.06.2014.Strečno, 01.06.2014, módna prehliadka medzi našimi vystúpeniami.Strečno, 01.06.2014.Strečno, 01.06.2014.Strečno, 01.06.2014.Strečno, 01.06.2014, cesta na hrad.Strečno, 01.06.2014, hry na hrade.Strečno, 01.06.2014, hry na hrade.Strečno, 01.06.2014, na hrade.Strečno, 01.06.2014, stredoveká dedina Paseky.Nesluša, 17.08.2014, Deň obce, Tamburašský súbor Brač, foto OcÚ Nesluša.Nesluša, 17.08.2014, Deň obce, foto OcÚ Nesluša.Zborov nad Bystricou, 15.09.2014Zborov nad Bystricou, 15.09.2014Zborov nad Bystricou, 15.09.2014Zborov nad Bystricou, 15.09.2014Zborov nad Bystricou, 15.09.2014Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, príhovor starostu.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, deti základnej školy.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, spevokol Svetielko.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, deti základnej školy.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, výstava.Nesluša, 10.10.2014, Mesiac úcty k starším, výstava.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody.Rudina, 12.10.2014, Hody, pani starostka Rudiny.Rudina, 12.10.2014, Hody, po koncerte.Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ, príhovor pani riaditeľky.Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.Nesluša, 16.12.2014, Vianočný koncert pre ZŠ.
2024  lobobopeterpziarinka.tym.sk